Oferta skierowana do rodziców:

Konsultacje psychologiczne w sprawach wychowawczych

Jest to jedno bądź kilka spotkań, które służą określeniu natury problemu oraz znalezieniu odpowiedzi na pytanie, jaki rodzaj pomocy jest najbardziej odpowiedni. Podczas konsultacji rodzice mogą dowiedzieć się również, w jaki sposób optymalnie wspierać rozwój swojego dziecka.

Psychoedukacja  

Skierowana jest do rodziców posiadających wątpliwości dotyczące zachowania czy rozwoju swojego dziecka. Jest to również pomoc w sytuacjach, kiedy rodzic nie radzi sobie w pewnych lub w wielu sytuacjach z dziećmi. Psychoedukacja może odbywać się w formie grupowej w postaci warsztatów lub indywidualnej.

Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców 

Warsztaty maja na celu nauczenie radzenia sobie z szerokim spektrum trudności wychowawczych z dziećmi w rożnym wieku. Jest to również możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami i skorzystanie z doświadczeń innych rodziców.

Terapia systemowa par, małżeństw i rodziny

Jest to terapia nastawiona na wspólną diagnozę problemów występujących w rodzinie oraz wspólnej pracy nad ich rozwiązaniem.

Mediacje rodzinne w sytuacji okołorozwodowej

Mediacje stwarzają okazje do budowania wspólnego frontu wychowawczego wobec dzieci rodziców, którzy nie są już razem.