Oferta skierowana do dzieci i młodzieży:

Kompleksowa diagnoza psychologiczno-pedagogiczna dziecka

Celem diagnozy jest sprawdzenie, czy Twoje dziecko rozwija się prawidłowo. Przeprowadzenie diagnozy jest również wskazane w sytuacji, gdy rodziców  niepokoją zachowania dziecka lub przysparzają one dużo trudności. Diagnoza zawsze poprzedzona jest wywiadem, który przeprowadzony jest tylko z rodzicami.

Psychoterapia indywidualna dla dzieci

Zalecana jeśli diagnoza problemów dziecka wskazuje na konieczność indywidualnej pracy terapeutycznej z dzieckiem. W terapii dzieci i młodzieży pomagam dzieciom (i ich rodzicom) poradzić sobie z trudnościami wynikającymi z zaburzeń pojawiających się w dzieciństwie lub w okresie dojrzewania (takich jak m.in. ADHD, zaburzenia zachowania, zaburzenia lękowe, zaburzenia afektywne, zaburzenia relacji społecznych). Poprzez terapię indywidualną z dzieckiem dążę do poprawy jego funkcjonowania w domu, w szkole, w przedszkolu.

Wspieranie rozwoju umysłowego- zajęcia dla dzieci

Zajęcia wspierające rozwój poprzedzone jest diagnozą mocnych i słabych stron dziecka. Zajęcia mają na celu nauczyć dziecko, w jaki sposób dostrzec i używać swoich mocnych stron, aby osiągać sukcesy szkolne. Podczas zajęć dzieci uczą się technik pamięciowych, twórczego myślenia i rozwiązywania problemów.

Konsultacje w sytuacji okołorozwodowej

Zapraszam rodziców zaniepokojonych funkcjonowaniem dziecka w sytuacji rozwodu.