Warsztat "Ja i moi przyjaciele"

Tematem warsztatu jest  nauka radzenia sobie z różnymi problemami i trudnościami, dzięki czemu dzieci mogą lepiej funkcjonować w młodości i w życiu dorosłym  korzystając z  tych umiejętności. Warsztat skierowany dla dzieci w wieku 5-8 lat

Wiek 5-8 lat to okres rozwojowy, któremu towarzyszy wiele zmian, ogromne tempo uczenia się i nabywania nowych kompetencji. Jest to również etap przekraczania progu szkolnego.

Czego będziemy się uczyć?

Program warsztatu uczy dzieci, jak radzić sobie ze zmianami i wyzwaniami, jak rozwiązywać konflikty i dobrze funkcjonować w grupie. Realizując zajęcia,  nie mówimy dzieciom, co mają robić, natomiast zachęcamy dzieci do analizowania sytuacji życiowych i zastanawiania się nad możliwościami postępowania w tych sytuacjach.

Porozmawiamy o emocjach

Na warsztacie porozmawiamy także o tym, jak ważna jest rozmowa z innymi, gdy odczuwamy smutek lub złość oraz jak ważne jest słuchanie innych, kiedy oni przeżywają trudne chwile.

Warsztat odbywa się w:  Centrum Małego Człowieka ul. Wiertnicza 115 c lub ul. Akermańska 3
Czas trwania warsztatu: 1,5 h
Zapisy: telefonicznie 607-989-029 lub mailowo m.godlewska@cmc.edu.pl

Kolejna tura warsztatów rozpocznie się we wrześniu 2015 roku.