Trening umiejętnści społecznych

Tematem warsztatu jest nauka adekwatnych i akceptowalnych zachowań społecznych w grupie, które pomogą dzieciom lepiej funkcjonować w młodości i w życiu dorosłym,  korzystając z  tych umiejętności. Warsztat skierowany jest dla dzieci w wieku 8-12 lat.

Wiek ten, to okres rozwojowy, któremu towarzyszy wiele zmian, ogromne tempo uczenia się i nabywania nowych kompetencji. Jest to również czas, w którym grupa rówieśnicza zaczyna mieć dużo większe znaczenie. Warsztaty pozwalają nabywać umiejętności pozwalające młodym ludziom odnaleźć się w grupie rówieśniczej oraz czerpać z tego kontaktu przyjemność.

Program warsztatu oparty jest warsztatach „Model me kids”,  który uczy dzieci poprzez modelowanie zachowań rówieśników.

Formuła warsztatów polega na tym, że po modelującej scence dzieci prezentują przed kamerą nabyte umiejętności i sprawdzają czy wszystko zrobiły podobnie, dlatego warunkiem uczestnictwa w warsztacie jest podpisana przez rodzica zgoda na nagrywanie i wykorzystanie nagrań dzieci.

Warsztat odbywa się w:  Centrum Małego Człowieka ul. Wiertnicza 115 c lub ul. Akermańska 3
Czas trwania warsztatu: 1,5 h
Zapisy: telefonicznie 607-989-029 lub mailowo m.godlewska@cmc.edu.pl

Kolejna tura warsztatów rozpocznie się we wrześniu 2015 roku.